Harmonize It automatiseert bedrijfsprocessen.  ERP op basis van Microsoft Dynamics NAV, aangevuld met documentbeheer, werkstromen, scanning en business intelligence.

Trends in de chemiemarkt

17/03/2017

Als expert op het gebied van ERP oplossingen voor de chemische sector houden we uiteraard de trends in de chemiemarkt steeds bij. Veranderingen in de markt kunnen invloed hebben op uw bedrijfsvoering en business modellen en daarmee ook op de eisen die u stelt aan uw ERP systemen en processen. De Cefic (The European Chemical Industry Council) publiceert regelmatig het Chemicals Trends Report op basis van cijfers van onder andere Eurostat en het meest recente rapport (januari 2017) gaf een interessant beeld van de huidige marktsituatie. We delen het graag.

 

De overall marktprognose voor de chemische sector verbetert

Sinds 1981 monitort researchinstituut CESifo ieder kwartaal de economische ontwikkeling in verschillende landen. Deze World Economic Survey van het laatste kwartaal van 2016 toont opmerkelijke variaties binnen de Europese Unie. Het overall beeld binnen de regio verbetert, maar er zijn wel duidelijke onderlinge verschillen.

Dit beeld zien we ook terug in de chemische industrie. Daar zijn duidelijk signalen voor een aantrekkende markt en een groeiend vertrouwen, al zijn die nog voorzichtig. Zowel de actuele situatie, de orderportefeuille en de vooruitzichten voor de komende tijd in de chemiemarkt zijn verbeterd. Het netto handelsoverschot was 38,5 miljard euro in de eerste 10 maanden van 2016 en steeg in oktober met bijna 600 miljoen euro. De ontwikkeling van het handelsoverschot van de Europese Unie in de chemiesector wordt voornamelijk bepaald door de export naar de overige landen binnen Europa en Rusland. Het overschot met de Verenigde Staten nam in dezelfde periode juist af – met name op het gebied van petrochemie – terwijl de handelsbalans met de Aziatische landen Zuid-Korea, India en Japan nog negatief is.

De verschuivingen in de handelsbalans zijn overigens sterk verschillend per productgroep. Polymeren en speciale chemicaliën toonden een verslechtering, petrochemie en anorganische producten een verbetering.

 

Daling in import en export chemische industrie

De EU import – die over de eerste 10 maanden 82,4 miljard euro bedroeg – daalde zo’n 4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De export daalde het afgelopen jaar ruim 2 procent tot een niveau van 120,9 miljard euro in de eerste 10 maanden. De bulk van de export vanuit de eurolanden gaat naar de Europese landen buiten de EU en de VS.

 

Nog geen stijging in productie en werkgelegenheid in de chemie

De totale productie in de chemiesector is het afgelopen jaar niet gestegen. Ook de werkgelegenheid is slechts minimaal gegroeid en ligt nog duidelijk onder het niveau van voor de crisis. De impact van globalisatie en de onderlinge concurrentie binnen de EU heeft gezorgd voor dalende prijzen en bij gelijkblijvende output dus ook voor dalende verkopen.